TSA

Visuell identitet och webbproduktion.

TSA är det gemensamma varumärket för två ben:

TSA Agency Sweden tillhandahåller internationella skeppsmäklartjänster på den svenska marknaden.

TSA Tanker Shipping verkar på den internationella tankermarknaden och servar stora oljebolag, handlare, industrimän och andra sjöfartsproffs med tankermäklartjänster.

Uppdraget, som jag gjorde tillsammans med mina kollegor på Buddy, inkluderade skapandet av företagens gemensamma visuella identitet, webbsajt och diverse övriga enheter.