Nidacon

Design och produktion webbsajt

Nidacon är ett medicinföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinsk utrustning och lösningar för Assisted Reproduction Technologies (ART), inklusive IVF, ICSI, artificiell insemination (IUI) och vitrifikation.

Det var mina kollegor på Buddy som stod bakom profilen för Nidacon. Sedan tog jag vid och designade och producerade deras webbsajt.

Ett kul jobb som innefattade även att bygga in en e-handelslösning som fungerar mot deras distributörer.

Så lösningen består i att när man är inloggad som en viss distributör, så dyker priser och möjlighet att shoppa upp per automatik. Något som har förenklat försäljningsprocessen. Både för Nidacon och dess distributörer.