Hede Fashion Outlet

Koncept, visuell identitet och kampanjer

Efter att ha förvärvats av ett globalt Outlet-företag behövde Freeport uppdatera sin profil för att samexistera med moderbolaget samtidigt som man försökte nå en ny och utvidgad målgrupp. Freeport hade gått stadigt framåt under flera år och gjort rekordförsäljningar och vinster för köpcentret. Utmaningen var därför att inte bara upprätthålla försäljning och medvetenhet under en övergångsperiod utan att även öka försäljningen och medvetenheten samtidigt som man skiftade den identitet som kunderna hade byggt sympati och identifiering för.

Min gamla byrå Buddy fick äran att genomföra projektet. Det enda vi inte fick röra var logotypen och namnet. I övrigt var spelplanen öppen.

Efter att ha träffat både den lokala ledningen och den globala ledningen undersökte vi de globala trenderna bland köpcenter, konsumentbeteenden och lokala/regionala köpmönster. Sedan presenterade vi en moderniserad grafisk profil i kombination med en marknadsföringsstrategi utformad för att bibehålla uppmärksamhet och intresse hos de befintliga målgrupperna och samtidigt locka uppmärksamhet och konsumtion från nya och växande målgrupper.

Förutom de befintliga målgrupperna som består av budgetmedvetna kvinnor i områdena kring Göteborg, hjälpte vi till att identifiera nya målgrupper bestående av varumärkes-/budgetmedvetna stadsbor, varumärkeslojala målgrupper i alla geografiska områden och turister/besökare i regionen.

I marknadsföringsinsatserna behövde vi attrahera och motivera såväl innerstadsbor som regionala invånare och turister. Så vi valde att använda ett brett materialutbud. Det blev spårvagnar och stora skärmar inne i Göteborg för att öka medvetenheten i innerstaden som kombinerades med tidningsannonser, radiospotar, flyers, broschyrer, sociala medier och en ordentlig webb-närvaro för att nå de andra målgrupperna.

Namnbyteskampanj

Från Freeport till Hede Fashion Outlet. När vi lanserade denna kampanjen så var inte den visuella identiteten färdigställd. Därför skiljer sig det grafiska uttrycket något.